KENTSEL DÖNÜŞÜM

Türkiye’de yaklaşık olarak 20 milyon konut bulunmaktadır. Bu konutlardan yaklaşık 14 milyonunun afet riski yönünden incelenmesi gerektiği, bunların da yaklaşık %40’ının güçlendirilmesi veya yenilenmesi gerektiği belirtilmektedir. Fiziki ve ekonomik olarak ömrünü tamamlamış çok sayıda yapı bulunduğu, bunların bir kısmının iskânsız (oturma izni olmayan) olduğu, bir kısmının gecekondu niteliğinde olduğu, çoğunluğunun deprem yönetmeliğine aykırı olduğu, dolayısıyla riskli bina kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tartışmasızdır. Bunun yanı sıra, ülkemizin birçok yerinde zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma itibariyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar bulunmaktadır. 
 
Türkiye, hepimizin bildiği üzere bir deprem ülkesidir. Ülkemizin hemen her bölgesinden fay hatları geçmekte ve potansiyel deprem riski barındırmaktadır. Bugüne kadar yaşanan depremlerde binlerce insan hayatını kaybetmiş olup; muhtemel depremlerde çok daha fazla insanın hayatını kaybetme riski bulunmaktadır. Bu nedenle, bizim deprem gerçeğini kabullenmemiz ve hem kısa vadede hem de uzun vadede adımlarımızı bu gerçeği göz ardı etmeden atmamız gerekmektedir. 
 
Kanun koyucu da bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, toplumun daha güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşamasını temin etmek için yasal düzenlemeler yapmıştır. 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun da bu yasal düzenlemelerden biridir. Eksiksiz, hatasız yasal düzenlemeler yapıldığını söylemek zor olsa da, zaman içerisinde yapılan ve yapılabilecek olan değişiklikler ile bu eksikliklerin ve hataların giderildiğini/giderilebileceğini söylemek mümkündür. Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, kentsel dönüşümü teşvik amacıyla kredi ve kira destekleri, harç ve vergi indirim ve/veya muafiyetleri de getirilmiştir.
 
Peki siz;
 
• Daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir yaşam alanına kavuşmak istiyor musunuz?
• Kentsel dönüşüm kapsamında bunlara nasıl ulaşabileceğinizi merak ediyor musunuz? 
• Eviniz veya işyeriniz kentsel dönüşüm kapsamına girdiğinde ne yapacaksınız? 
• Kentsel dönüşüm sürecinin önünü açabilecek veya sürecin önünü tıkayabilecek hak ve imkânlar konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz?
• Kentsel dönüşüm kapsamında ne gibi maddi destek ve avantajlardan yararlanabileceğinizi biliyor musunuz? 
 
Kentsel Dönüşüm konusunda tüm soru ve sorunlarınız içi bizimle iletişime geçebilirsiniz.