ARABULUCULUK

 
İnsanların bir arada yaşamasının, hak sahibi olmasının, borç altına girmesinin, ticaret hayatına dâhil olmasının, üretmesinin, tüketmesinin doğal sonucu olarak aralarında uyuşmazlıklar çıkması kaçınılmazdır. Ancak insanların huzur ve sükûn içinde yaşamasını temin etmek için, kişilerin kendi aralarında ve/veya kurumlarla aralarında meydana gelen bu uyuşmazlıkların bir şekilde sona erdirilmesi gerekmektedir. 
 
İşte bu noktada uyuşmazlık çözüm yöntemleri karşımıza çıkmaktadır. Bu çözüm yöntemlerinden ilk akla geleni mahkemeler ve icra daireleri olmakla beraber; alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de mevcuttur.  
 
Kıyaslama yapabilmek için, mahkemelerde ve icra dairelerindeki uyuşmazlık çözüm süreleri ile arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözüm sürelerine ilişkin resmi istatistiklere aşağıda yer verilmektedir. 
 
Adalet Bakanlığı 2015 istatistiklerine göre mahkemelerde davaların ortalama görülme süreleri şöyledir: Asliye Ticaret Mahkemelerinde 451 gün, Asliye Hukuk Mahkemelerinde 282 gün, İş Mahkemelerinde 431 gün, Kadastro Mahkemelerinde 545 gün, Tüketici Mahkemelerinde 239 gün, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde 453 gün. 
 
Adalet Bakanlığı 2015 istatistiklerine göre İcra Dairelerinde de maalesef durum pek farklı değildir. Takip türlerine göre ortalama görülme süreleri şöyledir: İlamlı takip 313 gün, ilamsız takip 815 gün, iflas 2220 gün, ortaklığın giderilmesi 829 gün. 
 
Üstelik, bu süreler sonunda taraflardan en az birini memnun edecek bir sonuç çıkacağı da kesin değildir. Çünkü adli merciler, önlerine gelen dosyada sınırlı bir çerçevede değerlendirme yapabilmekte ve yine sınırlı bir çerçeve içinde işlem yapabilmektedir. Yani, olayın ve talebin özelliklerine göre değişmekle birlikte; taraflardan en az birinin bile tam olarak istediği sonuca ulaşması mümkün olamayabilmektedir. Adli makamlara intikal etmiş uyuşmazlıklarda, tarafların anlaşması haricînde, iki tarafın aynı anda memnun olması ise imkânsızdır. 
 
Tüm bunlar açıkça göstermektedir ki, alternatif çözüm yöntemleri meydana getirmek ve yaygınlaşması için çaba sarf etmek gerekmektedir. İşte bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi de “arabuluculuk” dur. 22 Haziran 2012 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, bu amaçlarla hazırlanmış bir kanundur. 
 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan son istatistiklere göre: Parasal değerleri toplamı 785.941.478,09-TL olan toplam 15.045 uyuşmazlıktan 13.854 tanesinde anlaşma sağlanmıştır. 
 
Bu 13.854 uyuşmazlığın %53’ü 1 günden daha az bir sürede, %38’i 1 günde, %3’ü 1 gün-1 hafta arasında, %6’sı da 1 haftadan uzun sürede anlaşma ile sona ermiştir. 
 
Peki, sizler arabuluculuk hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda böyle bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi ile uyuşmazlığınızı sona erdirme imkânınız olduğundan haberdar mısınız? Bu yolla hukuki uyuşmazlığın sona erdirilmesi ile ilgili olarak süreç ve sonuç hakkında fikriniz var mı? Kanunun yayınlanma tarihinin üzerinden bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen, hâlen yeterince bilgi sahibi olunmadığı ve konu hakkında bilgi edinme ihtiyacının olduğu açıktır. Toplumun büyük çoğunluğunun arabuluculuk hakkında bilgi veya fikir sahibi olmaması nedeniyle adliyelerdeki dosya sayısı her geçen gün artmaktadır. Emek, zaman ve masraf yönünden kıyaslanmayacak kadar avantajlı olan arabuluculuğun, uyuşmazlığın tarafları arasındaki husumeti de çok kısa sürede bitiriyor olması nedeniyle toplumda yaygın hâle gelmesi gerektiği kanaatindeyiz.
 
Peki siz;
 
• Hukuki uyuşmazlıklarınızı çok kısa sürede kolayca sona erdirmek ve kendi çözümünüzü kendiniz üretmek mi istiyorsunuz?
• Hukuki uyuşmazlığınız çözülürken, ortaya koyduğunuz tüm bilgilerin gizli kalmasını mı istiyorsunuz?
• Davalarınızın yıllarca sürmesinden ve sürekli masraf yapmaktan sıkıldınız mı? Zamandan ve masraftan tasarruf etmek mi istiyorsunuz?
• Hukuki uyuşmazlıkları, karşı taraf ile dostane ve yaratıcı çözümler üretmek suretiyle anlaşarak çözmek, ilişkiyi sürdürmek ve hatta kuvvetlendirmek mi istiyorsunuz?
• Tüm bunları Arabuluculuk yoluyla sağlayabileceğinizi ve hukuki uyuşmazlığınızın anlaşma ile sonuçlanması durumunda, mahkeme kararı niteliğinde bir belgeye sahip olabileceğinizi biliyor musunuz?
 
Arabuluculuk talepleriniz ve arabuluculuk konusunda tüm soru ve sorunlarınız içi bizimle iletişime geçebilirsiniz.